Lefoko Centre jest Katolickim Misyjnym Centrum Pastoralnym dla północno-zachodniej części Botswany. Nazwa centrum pochodzi z Setswany i znaczy "Słowo" (czytaj stronę tytułową).

W zależności od mliwci i potrzeb, centrum będzie się rozbudowywać, rozwijać i podejmować prace w następujących dziedzinach:
Czym jest Lefoko Centre? Czym się zajmuje?
Oryginalna idea, wersja, ktora zostala zastapiona powyzsza.

Formacja:      Katecheza pierwszego kontaktu - pierwsza Ewangelizacja
Szkolenie katechistów, świeckich szafarzy i liderów
Podstawowa Katolicka formacja Chrześcijańska – podstawowa katecheza
Katechumenat, katecheza przed-sakramentalna i sakramentalna
Formacja Chrześcijańska ciągła dla dorosłych, młodzieży i dzieci
Formacja małżeńska i życia rodzinnego
Podstawowe seminarium Biblijne, formacja Biblijna, studium Biblijne, Lectio Divina
Zmiana zachowań i seksualność, wychowanie dla życia (w tle sytuacja HIV-AIDS)
Formacja i przygotowanie nowych misjonarzy i możliwości ciągłej formacji dla misjonarzy

Odnowa:       Formacja duchowa - rekolekcje, skupienia
Formacja modlitwy - Katolicka szkoła medytacji, kontemplacji, Lectio Divina, ojcowie pustyni
Krótkie programy szabatowe i kursy dla misjonarzy (duchowni i świeccy) i dla innych

Materiały:       Biblioteka, mała księgarnia i sklepik z artykułami religijnymi
Materiały formacyjne, książki, plakaty, obrazy, taśmy, płyty CD i DVD, filmy, muzyka
Produkcja naszych własnych, lokalnych materiałow i pomocy formacyjnych
Tłumaczenia na lokalne języki

Komunikacja: Dialog i współpraca z innymi kościołami, religiami i kulturami …
Materiały piśmienne, muzyka, film, obrazy, inne formy sztuki - wykorzystanie i produkcja
Podstawowe badania antropologiczne i etnograficzne, i zbiór dokumentacji
Kultury i języki - podstawowe badania i dokumentacja

Socialne:Programy i kursy związane z HIV-AIDS
Programy dla starszych i chorych
Wielotematowe programy i kursy dla dzieci i młodzieży
Specialne programy dla dziewcząt i kobiet
Kreatywne kursy idei tworzenia miejsc pracy, zatrudnienia i samowystarczalności
Zaangażowanie z najbiedniejszymi ludźmi Kalahari - Buszmenami i Mbukuszu.
APOSTOLAT BIBLIJNY – Apostolat Lefoko (Słowa)

-Podstawowy Kurs Biblijny - przygotowanie i dystrybucja materiałów – zapoczątkowany i już w toku
-Lokalny Kurs Dei Verbum - (z udziałem wykładowców z RPA, Zambii, Zimbabwe i Namibii)
-Lectio Divina & Studium Biblijne – przygotowanie i dystrybucja materiałów; kursy pokazowe – zapoczątkowane
-Przekład materiałów Biblijnych na miejscowe języki
-Produkcja własnych, dostosowanych lokalnie materiałów
-Biblioteka z materiałami Biblijnymi i książkami na ten temat
-Rozwój metod misyjnych opartych na Biblii
ANIMACJA MISYJNA – Świadomość Misyjna

-Przygotowanie wprowadzające dla nowych misjonarzy - kulturowo-pastoralne
-Kursy językowe dla misjonarzy
-Szkolenie Katechistów, Liderów, Szafarzy jako lokalnych misjonarzy
-Biblioteka - materiały dotyczące kultury i języków
-Formacja ciągła dla misjonarzy, kleru i osób zakonnych
-Praca nad metodami i materiałami dla Pierwszej Ewangelizacji
-Praca nad metodami i materiałami do podstawowej Chrześcijańsko-Katolickiej formacji
-Wyjazdowy - Misyjny - Pierwszo-Ewangelizacyjny i Formacyjny Zespół
-Podstawowe badania pastoralne, kulturowo-etnograficzne i dokumentacja
-Praca nad kontekstualnym Katechumenatem (Ryt Chrześcijańskiej Inicjacji dla Dorosłych) - metody i materiały
-Rzeczywiste punkty Pierwszej Ewangelizacji wśród Buszmenów i innych marginalizowanych ludzi
-Promocja Papieskich Dzieł Misyjnych, dystrybucja materiałów
KOMUNIKACJA jako Ustosunkowanie się i Podejście – znać i dzielić się Słowem
oDuchowe Centrum LEFOKO (Słowa) jako miejsce modlitwy i odnowy
oMiejsce regularnej modlitwy wspólnotowej, adoracji i kontemplacji
oMiejsce rekolekcji i skupienia, a także swoistego odpoczynku i duchowej regeneracji
oBiblioteka z materiałami poświęconymi duchowości, modlitwie i teologii
oMiejsce dialogu z innymi kościołami i religiami - informacja o nich
oMiejsce dialogu z agnostykami, ateistami a także z zagubionymi Katolikami i apostatami
oMiejsce żywej świadczącej wspólnoty centrum - przez wspólne życie, modlitwę i pracę
oMiejsce dla odnowy szabatowej przez doświadczenie Wcielonego Słowa
oMiejsce wartościowego czasu dla rodzin, przyjaciół, miejsce swoistego odpoczynku

KOMUNIKACJA jako Media – szerzenie Słowa poprzez media
oWspółpraca z Katolicką Telewizją Afryki – w Cape Town, RPA – już zapoczątkowana
oAudio & Wideo studio dla nagrań i edycji ze sprzętem – już pracuje
oBiblioteka z materiałami Audio, Wideo i Fotografii – w toku
oProdukcja własnych audio-wizualnych materiałów pastoralnych – w toku
oStrona Internetowa poświęcona Sprawom Biblijnym, Kursom Biblijnym i Lechio Divina – w toku
oTłomaczenie tekstów i materiałów Biblijnych i innych
oJęzyk to jedno z najważniejszych mediów - solidne wprowadzenie do lokalnych języków, kursy, odświeżające kursy
Biblioteka językowa; specjalne kursy "języka pastoralnego i liturgicznego"; nowoczesne studio językowe
oUżycie mediów Kulturowych i Sztuki, Teatru, Tańca i Muzyki - szczególnie dla dzieci i młodzieży - w toku
oUżycie sportu i innych kreatywnych zajęć dla dzieci i młodzieży

KOMUNIKACJA jako Zajęcia, Aktywność – szerzenie Słowa poprzez bezpośrednie zaangażowanie i świadectwo
oWsparcie Misyjnej Ewangelizacji w Północno-Zachodnich Misjach, Parafiach i Stacjach - w szeroko rozumianej pracy
formacyjnej - pomoc w organizowaniu, kontynuacji, szkoleniu i moralnym wsparciu miejscowych misjonarzy
- praca w centrum, ale najczęściej w terenie przez zespół wyjazdowy
oCiągła formacja dla dorosłych, młodzieży i dzieci - praca w centrum i w terenie
oFormacja do Małżeństwa i Rodziny - w centrum i w terenie
oZmiana zachowań seksualnych, Edukacja dla Życia (tło poważnego zarażenia HIV-AIDS), Teologia Ciała JPII
oLectio Divina – we wspólnocie centrum a także we wspólnotach w terenie
oPodstawowy Kurs Biblijny - kursy w centrum i w terenie
oPodstawowe badania pastoralno-antropologiczne i etnograficzne i ich dokumentacja -  w toku
(szczególnie między Buszmenami i Hambukuszu)
oHIV-AIDS - kursy w centrum i w terenieie
SPRAWIEDLIWOŚĆ, POKÓJ I INTEGRALNOŚĆ STWORZENIA – życie Słowem i świadectwo
-Programy dla dziewcząt i kobiet dotyczące godności; współpraca z WAR In Maun (Women Against Rape) In Maun – w toku
-Praca z najbiedniejszymi i najbardziej potrzbującymi – Buszmenami Kalahari
-Praca z dziećmi ulicy w Maun (Bana ba Letsatsi projekt) – w toku
-Praca z młodzieżą pozaszkolną i bezrobotną w Maun - w toku
-Kursy dla młodzieży dotyczące pracy i zatrudnienia
-Biblioteka z materiałami o Katolickiej Nauce Społecznej Kościoła
-Alternatywna agrokultura - ogród, hodowla ryb, drobiu, owoców, jarzyn - projekty demonstracyjne
-Kursy dla potencjalnych przewodników turystycznych - okazja pracy dla miejscowych ludzi
-Współpraca z Veld Produkt Research w Gabane - udomowienie rodzimych roślin, hodowla rodzimych owoców z buszu i ich wykorzystanie
-Współpraca z Kuru Trust i z innymi projektami Buszmenów
-Współpraca na rzecz ochrony przyrody w Botswanie - budowanie świadomości, odpowiedzialne projekty rozwojowe we wspólnotach misji