Misyjne Centrum Pastoralne
Misjonarze Słowa Bożego Werbiści - SVD - Botswana
Vikariat Apostolski Francistown
Misyjne Centrum Animacji Misyjnej, Apostolatu Biblijnego, Komunikacji, Sprawiedliwosci i Pokoju, Formacji, Odnowy, Materialow, Badan Kulturowych i Dialogu
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga,
i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga.

Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało,
co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi,
a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła.
(...)
Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka,
gdy na świat przychodzi.
Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie,
lecz świat Go nie poznał.
Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli.
Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli,
dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi,
tym, którzy wierzą w imię Jego - którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała,
ani z woli męża, ale z Boga się narodzili.
A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas.
I oglądaliśmy Jego chwałę,
chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca,
pełen łaski i prawdy.
Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali - łaskę po łasce.
Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza,
łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa.
       (Z Prologu Ewangelii Jana 1:1-17)
Lefoko – znaczy „Słowo” w języku Setswana. Dla nas jednak ma ono specjalne znaczenie bo mowa tu o Słowie, które stało się Ciałem o imieniu Jezus – odwieczne Słowo Ojca, Słowo, przez które wszystko się stało, które i dziś działa; potężne Słowo mające moc przemiany ludzkiego życia, które uzdrawia, przebacza, prowadzi i inspiruje; Słowo przeogromnej Bożej miłości zbawiające ten świat. Jest to Słowo, które chce być znane, przepowiadane, dzielone, słyszane, zachowywane i obecne w naszym życiu – Słowo życia
Nazwa “Lefoko Centre” (Centrum Słowa) ma więc głębokie i zamierzone znaczenie, stając się prog-ramem – specjalnym miejscem Wcielonego Słowa, miejscem spotkania z Nim, gdzie będzie można uczyć się o Nim; miejscem misyjnej animacji i głoszenia tegoż Słowa. Dlatego musi to być centrum oparte na Słowie - Centrum Biblijne.
"Lefoko Centre" chce być miejscem pierwszej ewangelizacji, Chrześcijańskiej podstawowej formacji i misyjnej katechezy dla naszych ludzi; miejscem rekolekcji, modlitwy, misyjnej animacji i pogłębionej misyjnej refleksji; miejscem tworzenia, produkcji i rozpowszechniania misyjnych materiałów formacyjnych; miejscem formacji, przygotowania i wspierania świeckich liderów, katechistów i szafarzy; miejscem formacji ciągłej dla świeckich i duchownych misjonarzy, z kąd możliwa będzie pomoc dla pracy misyjnej pierwszej ewangelizacji, katechezy i wszelkiej formacji w misjach i parafiach północnej i zachodniej części Botswany.
Aktualizacja: 11/2/2009
Trzy wizerunki zwierzat i czlowieka sa starozytnym symbolem czterech Ewangelii. Mateusz - czlowiek
(tu takze tancerz - Buszmen -  przypomina o biednych i wykorzystywanych); Marek - lew, (tu takze przypomina o dziele stworzenia i naszej za nie odpowiedzialnosci); Lukasz - byk, Jan - orzel.
Wszelkie prawa zastrzezone. Prawa autorskie i wszystkie inne prawa: Lefoko Centre & SVD - Botswana Province - O. Marek Marciniak, svd