Inne sposoby pomocy Lefoko Centre
Przede wszystkim prosimy o modlitwę w intencji tego misyjnego dzieła i za misjonarzy, za Kościół Katolicki w Botswanie, szczególnie na zachodzie i północy kraju, na pustyni Kalahari; za naszych Katechumenów, katechistów i za naszych ludzi.
Prosimy o modlitwę za zarażonych wirusem HIV i za chorych na AIDS, szczególnie za tych, którzy w młodym wieku umierają; także za tych, którzy się nimi opiekują i im pomagają - w przygotowaniu "do odejścia do domu", zwracając im ich ludzką godność, przynosząc im Dobrą Nowinę Ewangelii przebaczenia, miłosierdzia, wiary, miłości i nadzieji.

Potrzebne są nam fundusze. W różnoraki sposób możesz nam pomóc. Możesz przekazać jednorazową pomoc finansową na budowę i zorganizowanie centrum.
Startujemy od zera z pustymi kieszeniami ale z wiarą i nadzieją, że to co staramy się robić, jest Bożą Wolą, i jeśli tak, to musi być zrobione i musi się udać. Dobrym znakiem są ogromne problemy jakie napotykamy na poczatku już od z górą 7 lat.

Zapraszamy do kreatywnej pomocy, do nowych pomysłów jak sfinansować ten misyjny projekt. Może da się zorganizować misyjne kluby albo poprosić o pomoc już te istniejące, może jakieś inne specialne akcje ....

Bądź i Ty misjonarzem gdziekolwiek jesteś. Św. Tereska nigdy na misjach nie była a została patronką misji, bo tak wiele dla misji zrobiła swoją modlitwą i zaangażowaniem.

Możesz powiedzieć wielu ludziom o Centrum Lefoko i zaprosić ich do pomocy dla misji.
Możesz także przyjechać do dzikiej i pełnej zwierząt Botswany na Safari i zarazem pomagać nam przez rezerwacje i załatwianie podroży przez nasz projekt-firmę samofinansowania misji Catholic Safaris.